Welcome guest, is this your first visit? Create Account now to join.
 • Login:

Welcome to the Diverse Solutions Forums.

If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the register link above to proceed.

Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 14
 1. #1

  Doanh nghiệp Nh*t Bản: Mở rộng đầu tư tại Việt Nam

  Không chỉ đánh giá cao môi trường đầu tư tại Việt Nam, nhiều t*p đo*n h*ng đầu Nh*t Bản còn cam kết mở rộng đầu tư trong thời gian tới.


  Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngo*i (Bộ Kế hoạch v* Đầu tư), t*nh đến hết tháng 9/2017, Việt Nam thu hút được 3.600 dự án đầu tư trực tiếp đến từ Nh*t Bản, với tổng vốn đăng ký đạt 46,1 tỷ USD. Với kết quả n*y, các doanh nghiệp (DN) Nh*t Bản chiếm 14% về số dự án v* 14,8% về vốn trong tổng số FDI đầu tư tại Việt Nam.  Trong số các nh* đầu tư Nh*t Bản đã đầu tư tại Việt Nam, có nhiều t*p đo*n lớn như Honda, Toyota, Canon, Mitsubishi, Yamaha, Sumitomo, AEON… Phần lớn các t*p đo*n n*y đều hoạt động hiệu quả v* không ngừng mở rộng đầu tư tại Việt Nam. Điển hình như T*p đo*n Honda, từ một nh* máy đầu tiên tại tỉnh Vĩnh Phúc, đến nay, t*p đo*n n*y đã có 3 nh* máy sản xuất xe máy v* 1 nh* máy sản xuất ôtô tại Việt Nam, tổng vốn đăng ký khoảng 530 triệu USD. T*p đo*n Canon có mặt tại Việt Nam v*o năm 2011 với nh* máy đầu tiên tại khu công nghiệp (KCN) Thăng Long (H* Nội). Đến nay, Canon đã th*nh l*p thêm 2 nh* máy tại KCN Quế Võ v* KCN Tiên Sơn (Bắc Ninh).
  Gần 70% DN Nh*t Bản sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam cho biết sẽ mở rộng đầu tư trong thời gian tới.

  T*p đo*n Sumimoto sau khi th*nh công với 2 KCN tại Việt Nam l* KCN Thăng Long I (H* Nội) v* KCN Thăng Long II (Hưng Yên), cuối tháng 9/2017, tiếp tục khởi công KCN Thăng Long III (Vĩnh Phúc) nhằm thu hút thêm nh* đầu tư Nh*t Bản. Tại lễ khởi công KCN Thăng Long III, lãnh đạo T*p đo*n Sumitomo đánh giá rất cao môi trường đầu tư tại Việt Nam, đồng thời khẳng định, Việt Nam vẫn l* một trong những điểm đến hấp dẫn thời gian tới.

  Có thể bạn quan tâm: Kinh nghiệp phát triển doanh nghiệp vừa v* nhỏ của Nh*t Bản

  Dù được nhiều t*p đo*n h*ng đầu Nh*t Bản quan tâm, song các chuyên gia kinh tế vẫn cho rằng, môi trường đầu tư Việt Nam vẫn tồn tại nút thắt, có thể l*m giảm sức hấp dẫn đối với nh* đầu tư Nh*t Bản. Một trong những nút thắt quan trọng nhất l* ng*nh công nghiệp hỗ trợ (CNHT) tại Việt Nam chưa phát triển.

  Liên quan đến vấn đề n*y, lãnh đạo T*p đo*n Canon từng cho biết, mỗi năm, Canon Việt Nam phải chi khoảng 40 triệu USD để nh*p khẩu linh phụ kiện phục vụ sản xuất, điều n*y không chỉ khiến DN tốn kém tiền bạc m* còn tốn kém về thời gian, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

  Để “giữ chân” được các nh* đầu tư Nh*t Bản, bên cạnh sự quan tâm, thúc đẩy đầu tư v*o lĩnh vực CNHT, Cục Đầu tư nước ngo*i cho biết, sẽ tiếp tục cùng với Nh*t Bản thực hiện Kế hoạch công nghiệp hóa đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trong khuôn khổ hợp tác Sáng kiến chung Việt Nam- Nh*t Bản. Trong đó, t*p trung đẩy mạnh hợp tác v*o 6 ng*nh: Điện t*; máy nông nghiệp; chế biến nông, thủy sản; đóng t*u; môi trường v* tiết kiệm năng lượng; sản xuất v* phụ tùng ôtô.

 2. #2
  Quote Originally Posted by hatenanews View Post
  Không chỉ đánh giá cao môi trường đầu tư tại Việt Nam, nhiều t�*p đo�*n h�*ng đầu Nh�*t Bản còn cam kết mở rộng đầu tư trong thời gian tới. Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngo�*i (Bộ Kế hoạch v�* Đầu tư), t�*nh đến hết tháng 9/2017, Việt Nam thu hút được 3.600 dự án đầu tư trực tiếp đến từ Nh�*t Bản, với tổng vốn đăng ký đạt 46,1 tỷ USD. Với kết quả n�*y, các doanh nghiệp (DN) Nh�*t Bản chiếm 14% về số dự án v�* 14,8% về vốn trong tổng số FDI đầu tư tại Việt Nam. Trong số các nh�* đầu tư Nh�*t Bản đã đầu tư tại Việt Nam, có nhiều t�*p đo�*n lớn như Honda, Toyota, Canon, Mitsubishi, Yamaha, Sumitomo, AEON… Phần lớn các t�*p đo�*n n�*y đều hoạt động hiệu quả v�* không ngừng mở rộng đầu tư tại Việt Nam. Điển hình như T�*p đo�*n Honda, từ một nh�* máy đầu tiên tại tỉnh Vĩnh Phúc, đến nay, t�*p đo�*n n�*y đã có 3 nh�* máy sản xuất xe máy v�* 1 nh�* máy sản xuất ôtô tại Việt Nam, tổng vốn đăng ký khoảng 530 triệu USD. T�*p đo�*n Canon có mặt tại Việt Nam v�*o năm 2011 với nh�* máy đầu tiên tại khu công nghiệp (KCN) Thăng Long (H�* Nội). Đến nay, Canon đã th�*nh l�*p thêm 2 nh�* máy tại KCN Quế Võ v�* KCN Tiên Sơn (Bắc Ninh). Gần 70% DN Nh�*t Bản sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam cho biết sẽ mở rộng đầu tư trong thời gian tới. T�*p đo�*n Sumimoto sau khi th�*nh công với 2 KCN tại Việt Nam l�* KCN Thăng Long I (H�* Nội) v�* KCN Thăng Long II (Hưng Yên), cuối tháng 9/2017, tiếp tục khởi công KCN Thăng Long III (Vĩnh Phúc) nhằm thu hút thêm nh�* đầu tư Nh�*t Bản. Tại lễ khởi công KCN Thăng Long III, lãnh đạo T�*p đo�*n Sumitomo đánh giá rất cao môi trường đầu tư tại Việt Nam, đồng thời khẳng định, Việt Nam vẫn l�* một trong những điểm đến hấp dẫn thời gian tới. Có thể bạn quan tâm: Kinh nghiệp phát triển doanh nghiệp vừa v�* nhỏ của Nh�*t Bản Dù được nhiều t�*p đo�*n h�*ng đầu Nh�*t Bản quan tâm, song các chuyên gia kinh tế vẫn cho rằng, môi trường đầu tư Việt Nam vẫn tồn tại nút thắt, có thể l�*m giảm sức hấp dẫn đối với nh�* đầu tư Nh�*t Bản. Một trong những nút thắt quan trọng nhất l�* ng�*nh công nghiệp hỗ trợ (CNHT) tại Việt Nam chưa phát triển. Liên quan đến vấn đề n�*y, lãnh đạo T�*p đo�*n Canon từng cho biết, mỗi năm, Canon Việt Nam phải chi khoảng 40 triệu USD để nh�*p khẩu linh phụ kiện phục vụ sản xuất, điều n�*y không chỉ khiến DN tốn kém tiền bạc m�* còn tốn kém về thời gian, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Để “giữ chân” được các nh�* đầu tư Nh�*t Bản, bên cạnh sự quan tâm, thúc đẩy đầu tư v�*o lĩnh vực CNHT, Cục Đầu tư nước ngo�*i cho biết, sẽ tiếp tục cùng với Nh�*t Bản thực hiện Kế hoạch công nghiệp hóa đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trong khuôn khổ hợp tác Sáng kiến chung Việt Nam- Nh�*t Bản. Trong đó, t�*p trung đẩy mạnh hợp tác v�*o 6 ng�*nh: Điện t�*; máy nông nghiệp; chế biến nông, thủy sản; đóng t�*u; môi trường v�* tiết kiệm năng lượng; sản xuất v�* phụ tùng ôtô.
  lên n*o chủ quán bán bán h*ng được !!!

 3. #3
  Quote Originally Posted by hatenanews View Post
  Không chỉ đánh giá cao môi trường đầu tư tại Việt Nam, nhiều t�*p đo�*n h�*ng đầu Nh�*t Bản còn cam kết mở rộng đầu tư trong thời gian tới. Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngo�*i (Bộ Kế hoạch v�* Đầu tư), t�*nh đến hết tháng 9/2017, Việt Nam thu hút được 3.600 dự án đầu tư trực tiếp đến từ Nh�*t Bản, với tổng vốn đăng ký đạt 46,1 tỷ USD. Với kết quả n�*y, các doanh nghiệp (DN) Nh�*t Bản chiếm 14% về số dự án v�* 14,8% về vốn trong tổng số FDI đầu tư tại Việt Nam. Trong số các nh�* đầu tư Nh�*t Bản đã đầu tư tại Việt Nam, có nhiều t�*p đo�*n lớn như Honda, Toyota, Canon, Mitsubishi, Yamaha, Sumitomo, AEON… Phần lớn các t�*p đo�*n n�*y đều hoạt động hiệu quả v�* không ngừng mở rộng đầu tư tại Việt Nam. Điển hình như T�*p đo�*n Honda, từ một nh�* máy đầu tiên tại tỉnh Vĩnh Phúc, đến nay, t�*p đo�*n n�*y đã có 3 nh�* máy sản xuất xe máy v�* 1 nh�* máy sản xuất ôtô tại Việt Nam, tổng vốn đăng ký khoảng 530 triệu USD. T�*p đo�*n Canon có mặt tại Việt Nam v�*o năm 2011 với nh�* máy đầu tiên tại khu công nghiệp (KCN) Thăng Long (H�* Nội). Đến nay, Canon đã th�*nh l�*p thêm 2 nh�* máy tại KCN Quế Võ v�* KCN Tiên Sơn (Bắc Ninh). Gần 70% DN Nh�*t Bản sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam cho biết sẽ mở rộng đầu tư trong thời gian tới. T�*p đo�*n Sumimoto sau khi th�*nh công với 2 KCN tại Việt Nam l�* KCN Thăng Long I (H�* Nội) v�* KCN Thăng Long II (Hưng Yên), cuối tháng 9/2017, tiếp tục khởi công KCN Thăng Long III (Vĩnh Phúc) nhằm thu hút thêm nh�* đầu tư Nh�*t Bản. Tại lễ khởi công KCN Thăng Long III, lãnh đạo T�*p đo�*n Sumitomo đánh giá rất cao môi trường đầu tư tại Việt Nam, đồng thời khẳng định, Việt Nam vẫn l�* một trong những điểm đến hấp dẫn thời gian tới. Có thể bạn quan tâm: Kinh nghiệp phát triển doanh nghiệp vừa v�* nhỏ của Nh�*t Bản Dù được nhiều t�*p đo�*n h�*ng đầu Nh�*t Bản quan tâm, song các chuyên gia kinh tế vẫn cho rằng, môi trường đầu tư Việt Nam vẫn tồn tại nút thắt, có thể l�*m giảm sức hấp dẫn đối với nh�* đầu tư Nh�*t Bản. Một trong những nút thắt quan trọng nhất l�* ng�*nh công nghiệp hỗ trợ (CNHT) tại Việt Nam chưa phát triển. Liên quan đến vấn đề n�*y, lãnh đạo T�*p đo�*n Canon từng cho biết, mỗi năm, Canon Việt Nam phải chi khoảng 40 triệu USD để nh�*p khẩu linh phụ kiện phục vụ sản xuất, điều n�*y không chỉ khiến DN tốn kém tiền bạc m�* còn tốn kém về thời gian, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Để “giữ chân” được các nh�* đầu tư Nh�*t Bản, bên cạnh sự quan tâm, thúc đẩy đầu tư v�*o lĩnh vực CNHT, Cục Đầu tư nước ngo�*i cho biết, sẽ tiếp tục cùng với Nh�*t Bản thực hiện Kế hoạch công nghiệp hóa đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trong khuôn khổ hợp tác Sáng kiến chung Việt Nam- Nh�*t Bản. Trong đó, t�*p trung đẩy mạnh hợp tác v�*o 6 ng�*nh: Điện t�*; máy nông nghiệp; chế biến nông, thủy sản; đóng t�*u; môi trường v�* tiết kiệm năng lượng; sản xuất v�* phụ tùng ôtô.
  up chủ quán bán bán mau mắn !!

 4. #4
  Chuyên cung cấp Thùng phuy nhựa, thùng phuy sắt:
  Thùng phuy nhựa 120 l*t
  Bồn chứa nước
  Thùng phuy nhựa 50 l*t
  Thùng phi nhựa
  Thùng phuy nhựa có đai sắt
  ...

  CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THƯ*NG M*I THUẬN THIÊN
  (THUAN THIEN PRO CO.,LTD)
  Địa chỉ: Số 07, Lô M Khu Dân Cư Thới An, Đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, Qu*n 12, TP Hồ Ch* Minh (Tìm vị tr*)

  Mã số thuế: 0313728887 (31/03/2016)

  Người ĐDPL: Võ Văn Quyết

  Ng*y hoạt động: 05/04/2016

  Giấy phép kinh doanh: 0313728887

  Website: thuanthienpvc.com - ĐT: (08) 22117699

 5. #5
  Chuyên cung cấp M*n xốp PE:


  M*ng stretch film (m*ng quấn)
  M*n xốp Foam
  M*n xốp hơi
  M*n xốp hơi chống tĩnh điện
  ...

  CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THƯ*NG M*I THUẬN THIÊN
  (THUAN THIEN PRO CO.,LTD)
  Địa chỉ: Số 07, Lô M Khu Dân Cư Thới An, Đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, Qu*n 12, TP Hồ Ch* Minh (Tìm vị tr*)

  Mã số thuế: 0313728887 (31/03/2016)

  Người ĐDPL: Võ Văn Quyết

  Ng*y hoạt động: 05/04/2016

  Giấy phép kinh doanh: 0313728887

  Website: thuanthienpvc.com - ĐT: (08) 22117699 -
  Hotline: 0916.809.179 ( Zalo )

 6. #6
  Công ty Cổ Phần S*i Gòn Web chuyên cung cấp dịch vụ Quảng Cáo Google, Youtube, GDN, Quảng Cáo Facebook.
  Thông báo tuyển dụng NHÂN VIÊN KINH DOANH THÁNG QUÝ 2/2018:
  Yêu Cầu
  - Nam Nữ, 22-28 tuổi
  - Không cần bằng cấp. Ưu tiên có kinh nghiệm kinh doanh hoặc l*m việc về thị trường, tiếp xúc với Khách H*ng.
  - Đam mê Marketing Online.
  Nội dung công việc:
  - Tìm kiếm, tư vấn, ký hợp đồng với những Khách H*ng có nhu cầu Quảng Cáo Online.
  - Chăm sóc các khách h*ng tiềm năng v* khách h*ng cũ.
  - L*m việc tại TPHCM.
  QUYỀN LỢI:
  - Lương cơ bản (Thỏa Thu*n) + Phụ cấp + Hoa Hồng Doanh Số. Xét tăng lương 6 tháng 1 lần.
  - Bảo Hiểm Xã Hội. Thưởng doanh số quý, Doanh số năm.
  - Cơ hội thăng tiến: Trưởng nhóm Kinh Doanh, Trưởng phòng kinh doanh.
  Nh*n hồ sơ:
  ➤ ĐANG NHẬN HỒ S*
  ➤ Hình thức nộp hồ sơ: Qua email:
  [email protected] hoặc trực tiếp tại
  ĐC CÔNG TY:
  108/15A Cộng Hòa, P4, Tân Bình, TPHCM
  ➤ Liên hệ: 0911.403.909 (Ms Trang) - 1900 77 99 09 ( Tổng đ*i )


  Tin tuyển dụng tại: saigonweb.vn/bai-viet/tuyen-dung-nhan-vien-kinh-doanh-dich-vu-quang-cao-thang-3-2018.html


  PHỎNG VẤN CÓ KẾT QUẢ SỚM VÀ NHẬN VIỆC NGAY

 7. #7
  Công ty Cổ Phần S*i Gòn Web chuyên cung cấp dịch vụ Quảng Cáo Google, Youtube, GDN, Quảng Cáo Facebook.
  Thông báo tuyển dụng NHÂN VIÊN KINH DOANH THÁNG QUÝ 2/2018:
  Yêu Cầu
  - Nam Nữ, 22-28 tuổi
  - Không cần bằng cấp. Ưu tiên có kinh nghiệm kinh doanh hoặc l*m việc về thị trường, tiếp xúc với Khách H*ng.
  - Đam mê Marketing Online.
  Nội dung công việc:
  - Tìm kiếm, tư vấn, ký hợp đồng với những Khách H*ng có nhu cầu Quảng Cáo Online.
  - Chăm sóc các khách h*ng tiềm năng v* khách h*ng cũ.
  - L*m việc tại TPHCM.
  QUYỀN LỢI:
  - Lương cơ bản (Thỏa Thu*n) + Phụ cấp + Hoa Hồng Doanh Số. Xét tăng lương 6 tháng 1 lần.
  - Bảo Hiểm Xã Hội. Thưởng doanh số quý, Doanh số năm.
  - Cơ hội thăng tiến: Trưởng nhóm Kinh Doanh, Trưởng phòng kinh doanh.
  Nh*n hồ sơ:
  ➤ ĐANG NHẬN HỒ S*
  ➤ Hình thức nộp hồ sơ: Qua email:
  [email protected] hoặc trực tiếp tại
  ĐC CÔNG TY:
  108/15A Cộng Hòa, P4, Tân Bình, TPHCM
  ➤ Liên hệ: 0911.403.909 (Ms Trang) - 1900 77 99 09 ( Tổng đ*i )


  Tin tuyển dụng tại: saigonweb.vn/bai-viet/tuyen-dung-nhan-vien-kinh-doanh-dich-vu-quang-cao-thang-3-2018.html


  PHỎNG VẤN CÓ KẾT QUẢ SỚM VÀ NHẬN VIỆC NGAY

 8. #8
  Chuyên cung cấp Thùng phuy nhựa, thùng phuy sắt:
  Thùng phuy nhựa 120 l*t
  Bồn chứa nước
  Thùng phuy nhựa 50 l*t
  Thùng phi nhựa
  Thùng phuy nhựa có đai sắt
  ...

  CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THƯ*NG M*I THUẬN THIÊN
  (THUAN THIEN PRO CO.,LTD)
  Địa chỉ: Số 07, Lô M Khu Dân Cư Thới An, Đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, Qu*n 12, TP Hồ Ch* Minh (Tìm vị tr*)

  Mã số thuế: 0313728887 (31/03/2016)

  Người ĐDPL: Võ Văn Quyết

  Ng*y hoạt động: 05/04/2016

  Giấy phép kinh doanh: 0313728887

  Website: thuanthienpvc.com - ĐT: (08) 22117699

 9. #9

  установка сте

  Приветствую Вас дамы и господа!
  Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.

  Мы можем предложить Вам Межкомнатные стеклянные двери,Офисные стеклянные перегородки,Душевые кабины из закаленного стекла,Стеклянные двери в душ и Лестничное ограждение из стекла,а такжеСтеклянные козырьки и Интерьерные перегородки
  Более подробная информация размещена на нашем сайте
  С уважением,коллектив "ООО СТЕКЛОЭЛИТ".
  купить стекло минск
  матовые перегородки
  заказать зеркало минск
  душевые уголки 80х100
  стеклянные экраны для радиаторов
  матовое стекло для межкомнатных дверей
  раздвижные двери купе цена
  зеркало белое купить
  стеклянные двери закаленное стекло
  раздвижные двери в нишу
  витражные перегородки интерьере
  каленое стекло купить
  купить стеклянный душевой уголок
  распашные стеклянные двери
  зеркало напольное купить в минске
  дизайн стекла
  зеркала на заказ
  раздвижные межкомнатные перегородки
  перегородки офисные стеклянные
  стекло на заказ
  заказать раздвижные двери
  стеклянная лестница фото
  стеклянная дверь для душевой кабины
  зеркальное панно на стену купить минск
  раздвижные двери душевых кабин
  стеклянная перегородка в душевую
  перегородки купе цены
  изготовление раздвижных дверей
  стеклянные двери в комнату
  панно стеклянные минск
  купить зеркало на заказ
  Замена доводчика для стеклянных дверей
  зеркала для ванной комнаты в минске
  зеркало в прихожую фото
  раздвижные стеклянные двери межкомнатные фото цена
  стекло для перил
  душевая шторка на ванну стекло
  зеркала беларусь
  стеклянные перегородки в интерьере квартиры
  раздвижные двери стоимость
  заказать зеркало
  распашные межкомнатные двери
  двери зеркало
  двери для душевых кабин
  купить стеклянные двери
  купить душевую кабину 90 на 90
  стеклянная душевая минск
  изготовление изделий из стекла
  двери в душевую комнату
  цельностеклянная дверь

 10. #10
  Chuyên cung cấp M*n xốp PE:


  M*ng stretch film (m*ng quấn)
  M*n xốp Foam
  M*n xốp hơi
  M*n xốp hơi chống tĩnh điện
  ...

  CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THƯ*NG M*I THUẬN THIÊN
  (THUAN THIEN PRO CO.,LTD)
  Địa chỉ: Số 07, Lô M Khu Dân Cư Thới An, Đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, Qu*n 12, TP Hồ Ch* Minh (Tìm vị tr*)

  Mã số thuế: 0313728887 (31/03/2016)

  Người ĐDPL: Võ Văn Quyết

  Ng*y hoạt động: 05/04/2016

  Giấy phép kinh doanh: 0313728887

  Website: thuanthienpvc.com - ĐT: (08) 22117699 -
  Hotline: 0916.809.179 ( Zalo )

 

 

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •